Ochrana osobních údajů

Příjemci:

Za účelem vyřízení Vašeho dotazu nebo poptávky přijme naše RK Vaše údaje a neprodleně Vás budeme informovat.

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy).

Vaše osobní údaje budou předány realitní kanceláři Event Reality a makléři uvedeným v reklamačním formuláři k jejich vyjádření, případně i právnímu zástupci k odbornému posouzení daného případu.

 

Doba uchování:

Pokud odmítnete zasílání jakýchkoli obchodních sdělení,  Osobní údaje budou vymazány po předání Vašeho požadavku příslušné realitní kanceláři.

Jinak budou Osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, dokud nevznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

 

GDPR

Co od Vás potřebujeme?

Společnost EVENT Queen s.r.o., IČ: 08727406 je Správcem osobních údajů, které nám vy jako zákazník poskytujete. Shromažďujeme o Vás jen základní osobní údaje, nikoliv zvláštní citlivé typy informací nebo informace založené na lokaci. Zahrnují jméno, adresu, email atp.

 

Proč to potřebujeme?

Potřebujeme znát Vaše základní osobní údaje, abychom Vám mohli poskytnout služby v souladu s touto smlouvou. Shromažďujeme pouze takové Vaše osobní údaje, které potřebujeme k poskytování těchto služeb.

 

Jak s osobními údaji nakládáme?

Veškeré námi zpracované osobní údaje zpracovávají naši pracovníci v České republice. Nicméně za účelem IT hostingu jsou tyto informace uloženy na serverech na území EU. K Vašim údajům nemá přístup žádná třetí strana s výjimkou případů, kdy k tomu je zákonný důvod. Máme ve společnosti zavedenu politiku bezpečného nakládání s informacemi, která zahrnuje i bezpečné zpracování Vašich osobních údajů. Více informací o této politice poskytnou naši zaměstnanci.

 

Jak Dlouho osobní údaje držíme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu.

 

Další využití?

Chtěli bychom Vás pravidelně informovat o našich nových nabídkách služeb využitím Vašeho jména a e-mailové adresy. Z tohoto odebírání novinek se můžete kdykoliv odhlásit. Pokud souhlasíte s odebíráním novinek k výše podepsanému účelu, zaškrtněte prosím toto políčko, kterým vyjádříte svůj svobodný souhlas: Prosím registrujte mne do odebírání novinek o službách společnosti…..

 

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, nebo získat přistup ke svým osobním údajům, opravit, zablokovat nebo vymazat jakékoliv osobní údaje, které se týkají vaší osoby, odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odstranit vaši e-mailovou adresu z našich adresářů nebo pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se, prosím, na nás

Mobilní telefon Zuzana Hrčiaková: +420 777 518 371

Mobilní telefon Libor Dobrovolný: + 420 736 646 442

E-mail: ,

Email:,

Email:

 

Úprava vnitřníchnorem a procesů RK

 

Privacy policy

Zásady ochrany osobních údajů jsou prohlášení nebo právní dokument ( v zákoně o ochraně soukromí), který zveřejňuje některé nebo všechny způsoby, jakým strana shromažďuje, používá, zveřejňuje a řídí údaje zákazníka nebo klienta. Splňuje zákonnou povinnost chránit zákazníka nebo soukromí klienta.

 

Data breaches

Proces, který popisuje chování RK v případě úniku osobních údajů, tedy návod, kdo co dělá, kdo koho informuje (např. povinnost informovat klienta do 72 hodin).

 

Tyto podmínky jsou platné od 1.4.2021